Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạo động lực trong đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên

08:06, 06/06/2021

Hằng năm, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn Đồng Nai cơ bản được thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban TVTU.

Hằng năm, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn Đồng Nai cơ bản được thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban TVTU. Trong đó, nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc về tỷ lệ tổ chức Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXSNV) không vượt quá 20% trong tổng số tổ chức Đảng, đảng viên đã được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTTNV).

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng khen thưởng các đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Ảnh: Phương Hằng
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng khen thưởng các đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Ảnh: Phương Hằng

Việc quy định xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên HTXSNV không vượt quá 20% đã khắc phục cơ bản tình trạng chạy theo thành tích. Song, trên thực tế có nhiều trường hợp qua kiểm điểm, đánh giá đã đảm bảo các khung tiêu chí, tiêu chuẩn HTXSNV nhưng do khống chế tỷ lệ nên chỉ được xếp mức HTTNV. Từ đó, phần nào ảnh hưởng đến sự phấn đấu, nỗ lực của cán bộ, đảng viên.

* Đánh giá đa chiều, toàn diện

Đồng chí Nguyễn Tấn Phước, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Vĩnh Cửu cho biết, hằng năm căn cứ hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy, Huyện ủy Vĩnh Cửu xây dựng kế hoạch chi tiết để việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng (ở ấp, khu phố, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị…). Trên cơ sở đó, huyện chọn một số đơn vị, tổ chức Đảng để chỉ đạo kiểm điểm sâu sắc, làm rõ những hạn chế của đơn vị này nhằm đánh giá đúng thực chất hoạt động và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức cơ sở Đảng đối với nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, Huyện ủy quán triệt đầy đủ về mức độ đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên cho từng tổ chức Đảng, đảng viên; xem xét kết quả,  khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém của năm trước đối với từng tổ chức Đảng; phân công các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy và Ban thường vụ Huyện ủy chỉ đạo để việc đánh giá, xếp loại đúng thực chất, quy định.

Theo Phó bí thư thường trực Huyện ủy Vĩnh Cửu, nếu Ban thường vụ Huyện ủy không sâu sát từng tổ chức cơ sở Đảng thì vẫn còn một số tổ chức cơ sở Đảng chạy theo thành tích, kiểm điểm qua loa, chưa đạt yêu cầu, từ đó sang năm sau hoạt động của tổ chức tiếp tục trì trệ, không phát triển được. Trong kiểm điểm, việc nhận diện các biểu hiện suy thoái chưa được nghiêm túc.

Từ những ưu điểm, hạn chế trên, muốn kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đúng thực chất  phải nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy Đảng. Từng cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng khi xây dựng kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải thể hiện quyết tâm chính trị, không vì thành tích mà che giấu khuyết điểm, từ đó khắc phục hạn chế một cách tốt nhất. Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, khắc phục tình trạng nể nang, dĩ hòa vi quý. Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức cơ sở Đảng với các tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền các cấp để có sự đánh giá đa chiều, đúng đắn hơn, toàn diện hơn đối với từng tổ chức Đảng và đảng viên.

Ngoài ra, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, lấy kết quả đánh giá hằng tháng của chi bộ với kết quả sự phối hợp trong đánh giá từ những tổ chức nói trên để đánh giá khách quan, toàn diện tổ chức Đảng, đảng viên; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương những nơi làm tốt, uốn nắm những nơi còn thiếu sót, từ đó công tác đánh giá đạt kết quả cao hơn. Để đánh giá đúng thực chất tổ chức Đảng và đảng viên cần nhiều yếu tố, giải pháp tích cực chứ không riêng chỉ có quy định tỷ lệ 20% tổ chức Đảng và đảng viên được xếp loại HTXSNV.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Vĩnh Cửu Nguyễn Tấn Phước chia sẻ: “Qua thực tiễn công tác, tôi thấy cần xem xét lại quy định tỷ lệ 20% cán bộ lãnh đạo, quản lý được xếp mức HTXSNV. Quy định này đã khống chế, làm ảnh hưởng đến một phần sự phấn đấu của cán bộ, công chức”.

Cũng theo Phó bí thư thường trực Huyện ủy Vĩnh Cửu, Trung ương nên nghiên cứu, có tiêu chí đặc thù cho tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ở các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, nên mở rộng hơn hoặc cho phép các Huyện ủy được thực hiện tỷ lệ hơn 20% trong xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên ở các doanh nghiệp. Tại H.Vĩnh Cửu, trong những năm qua, khi tổ chức Đảng và đảng viên được xếp loại HTXSNV, về nộp giấy khen cho doanh nghiệp, được doanh nghiệp biểu dương, khen thưởng. Điều này đã thể hiện uy tín của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp và có sức lan tỏa, tạo động lực trong thi đua.

* Các tiêu chí, quy định phải phù hợp thực tế

Bí thư Đảng ủy P.Long Bình (TP.Biên Hòa) Nguyễn Thị Hà bộc bạch, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên là việc làm thường xuyên. Trước khi đánh giá, xếp loại, các cấp ủy đều có hướng dẫn và kế hoạch cụ thể. Nội dung kiểm điểm, đánh giá khá toàn diện, sát với chức năng nhiệm vụ từng cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý và nhiệm vụ, quyền hạn của từng cán bộ, đảng viên. Từng tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành nhiệm vụ ở mức nào thì chiếu theo các tiêu chí, quy định, hướng dẫn của cấp trên để xếp loại đúng với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, quy định tỷ lệ tổ chức Đảng, đảng viên được xếp loại HTXSNV không vượt quá 20% là không phù hợp thực tế, gây ra nhiều thiệt thòi cho tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Cụ thể, Ban chấp hành Đảng bộ phường có 15 đồng chí; khi xếp loại ở chi bộ, nhiều đồng chí đã được xếp mức HTXSNV, đến khi xếp loại ở Ban chấp hành Đảng bộ phường (tức là đánh giá đối với cấp ủy viên) do khống chế tỷ lệ 20% nên chỉ có 3/15 đồng chí được xếp loại HTXSNV. Việc khống chế tỷ lệ này đã làm cho các đồng chí cấp ủy viên là trưởng các đoàn thể, ban, ngành của địa phương gần như không năm nào được xếp loại HTXSNV cho dù rất nỗ lực trong công việc và đã được cấp trên hoặc ngành dọc khen thưởng.

Đồng chí Huỳnh Tấn Đạt, Phó bí thư thường trực Thành ủy Biên Hòa chia sẻ, về cơ bản, quy định trong Điều lệ Đảng đối với việc khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên đã đáp ứng yêu cầu thực tế, làm cơ sở để xem xét, biểu dương, khen thưởng những tổ chức Đảng, đảng viên có thành tích. Tuy nhiên, việc khen thưởng đảng viên HTXSNV giới hạn 20% là chưa phù hợp thực tế; có những đồng chí tham gia nhiều cấp, như chi bộ, Đảng bộ cơ sở, ban chấp hành Đảng bộ thành phố hoặc Ban thường vụ Thành ủy thường bị thiệt thòi vì quy định này. Cụ thể, một đồng chí là Bí thư Đảng ủy phường được cấp cơ sở đánh giá HTXSNV nhưng lên đến Ban chấp hành Đảng bộ thành phố hoặc là ủy viên Ban thường vụ Thành ủy thì thường không giữ được mức HTXSNV nữa, vì nếu ở cấp này nhiều đồng chí vẫn giữ mức xếp loại HTXSNV như ở cấp dưới lại vượt tỷ lệ 20%, không đảm bảo theo quy định. 

Qua tìm hiểu việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm cho thấy, do có phần quy định 20% tỷ lệ HTXSNV nên số đảng viên ở từng đơn vị được xếp loại HTXSNV chủ yếu tập trung vào đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và cấp ủy viên.

Trong báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020, Ban TVTU đã đề xuất Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu tăng tỷ lệ hoặc không khống chế tỷ lệ 20% tổ chức Đảng, đảng viên xếp loại HTXSNV. Ban TVTU cho biết, việc quy định tỷ lệ 20% cán bộ lãnh đạo, quản lý được xếp mức HTXSNV đã khắc phục cơ bản tình trạng chạy theo thành tích. Tuy nhiên trên thực tế có nhiều trường hợp qua kiểm điểm, đánh giá cho thấy bảo đảm các khung tiêu chí và tiêu chuẩn HTXSNV nhưng do khống chế tỷ lệ nên chỉ được xếp ở mức HTTNV. Điều đó phần nào ảnh hưởng đến sự phấn đấu, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhất là các trường hợp được quy hoạch cấp ủy, quy hoạch vào vị trí người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo Ban TVTU, trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các đơn vị, địa phương đã chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại các tổ chức Đảng và đảng viên đúng quy định của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và chỉ đạo của Ban TVTU. Nhiều nơi còn cụ thể hóa, bổ sung các tiêu chí đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại theo hướng tăng định lượng, giảm định tính, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể làm thước đo chủ yếu để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân. Việc kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng đã thực hiện đúng về tỷ lệ tổ chức Đảng, đảng viên được xếp loại HTXSNV không vượt quá 20% theo quy định.

Phương Hằng

Tin xem nhiều