Báo Đồng Nai điện tử
En

​Thành lập Tổ công tác cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4

04:06, 06/06/2021

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1841/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác xây dựng và triển khai Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Nai.

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1841/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác xây dựng và triển khai Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Nai.

Người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa TP.Biên Hòa
Người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa TP.Biên Hòa

Theo quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng giữ vai trò là Tổ trưởng Tổ công tác; Tổ phó Tổ công tác gồm các ông: Lê Hoàng Ngọc, Giám đốc Sở TT-TT; Nguyễn Kim Long, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Tổ viên Tổ công tác gồm: lãnh đạo và chuyên viên Phòng Thông tin và dịch vụ công trực tuyến - Cục tin học hóa - Bộ TTTT; lãnh đạo Trung tâm Hành chính công - Văn phòng UBND tỉnh; đại diện Phòng Khoa giáo Văn xã - Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng phòng hạ tầng Trung tâm công nghệ thông tin - Sở TTTT; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin Viễn thông - Sở TTTT.

Theo quyết định thành lập, Tổ công tác sẽ thực hiện nhiệm vụ giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021. Cùng với đó, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

UBND tỉnh cũng giao Giám đốc Sở TTTT là Tổ phó thường trực giúp Tổ công tác xây dựng, điều phối các hoạt động triển khai thực hiện kế hoạch. Các thành viên của Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành (nếu có). Cùng với đó, Tổ công tác cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh và chủ tịch UBND tỉnh.

Tổ công tác sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo với kết quả của UBND tỉnh; đồng thời thông báo cho Sở Nội vụ để theo dõi.

Hồ Thảo

 

Tin xem nhiều