Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho gần 12 ngàn đảng viên

08:06, 06/06/2021

(ĐN)- Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, trong những năm qua Ban TVTU đã thực hiện đúng việc tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 năm… tuổi Đảng.

(ĐN)- Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, trong những năm qua Ban TVTU đã thực hiện đúng việc tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 năm… tuổi Đảng.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban TVTU đã tặng và truy tặng 11.989 Huy hiệu Đảng các loại cho đảng viên; trong số các đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng có 6 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng với công lao, đóng góp của đảng viên đã có những cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Huy hiệu Đảng còn là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đảng viên với Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Vừa qua, khi Tỉnh ủy tổng kết các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, một số cấp ủy trực thuộc tỉnh đã kiến nghị Trung ương bổ sung tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Quỳnh Trang

Tin xem nhiều