Báo Đồng Nai điện tử
En

Định Quán: 'Mất trắng' gần 1.850 tấn cá bè, hỗ trợ đột xuất người bị thiệt hại do mưa lũ

02:08, 01/08/2023

1.845 tấn cá lồng bè trên sông Đồng Nai bị chết hoặc thất thoát ra ngoài đó mưa lũ. H.Định Quán đã hỗ trợ đột xuất cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng.

1.845 tấn cá lồng bè trên sông Đồng Nai bị chết hoặc thất thoát ra ngoài đó mưa lũ. H.Định Quán đã hỗ trợ đột xuất cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng.

Thực hiện: Văn Tuấn - Xuân Lượng

Tin xem nhiều