Báo Đồng Nai điện tử
En

Bản tin audio thứ 4 ngày 11-1-2023

06:01, 11/01/2023

- Tiếp tục đàm phám thời điểm dừng thu chính thức BOT Quốc lộ 51

- Khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D ở TP.Biên Hòa

- Khu đất Đặng Gia Viên ở H.Vĩnh Cửu có phần xây dựng kè lấn sông hơn 1.000m2

 

- Tiếp tục đàm phám thời điểm dừng thu chính thức BOT Quốc lộ 51

- Khám xét khẩn cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D ở TP.Biên Hòa

- Khu đất Đặng Gia Viên ở H.Vĩnh Cửu có phần xây dựng kè lấn sông hơn 1.000m2

[audio(23439)]

 

Tin xem nhiều