Báo Đồng Nai điện tử
En

Những đứa trẻ vẫn chết đuối thương tâm

07:07, 23/07/2022

14 đứa trẻ đã thiệt mạng do đuối nước tính từ đầu năm nay. Dạy bơi, dạy kỹ năng chống đuối nước, đã triển khai, nhưng vẫn có những đứa trẻ chết đuối thương tâm.

14 đứa trẻ đã thiệt mạng do đuối nước tính từ đầu năm nay. Dạy bơi, dạy kỹ năng chống đuối nước, đã triển khai, nhưng vẫn có những đứa trẻ chết đuối thương tâm.

Thực hiện: Xuân Lượng

Tin xem nhiều