Báo Đồng Nai điện tử
En

Thú vị hoạt động dã ngoại hè

06:06, 26/06/2022

Hè năm nay, Nhà Thiếu nhi tỉnh đã mở các lớp rèn luyện kỹ năng sống khóa hè dành cho học sinh tiểu học. Một trong những nội dung thú vị của các lớp học này là hoạt động dã ngoại, các em được tham quan các di tích, điểm vui chơi, qua đó trải nghiệm thực tế và học thêm những kỹ năng mới.

Hè năm nay, Nhà Thiếu nhi tỉnh đã mở các lớp rèn luyện kỹ năng sống khóa hè dành cho học sinh tiểu học. Một trong những nội dung thú vị của các lớp học này là hoạt động dã ngoại, các em được tham quan các di tích, điểm vui chơi, qua đó trải nghiệm thực tế và học thêm những kỹ năng mới.

Thực hiện: Đắc Nhân - Ngọc Thành

Tin xem nhiều