Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của Đảng viên và trách nhiệm người đứng đầu

03:05, 30/05/2022

Sáng 30-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của Đảng viên và trách nhiệm người đứng đầu".

Sáng 30-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề ”Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của Đảng viên và trách nhiệm người đứng đầu”.

Thực hiện: Đắc Nhân - Ngọc Thành

Tin xem nhiều