Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai cam kết đảm bảo vốn ngân sách địa phương xây dựng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

03:05, 24/05/2022

Sáng 24-5, HĐND tỉnh khóa X đã tiến hành kỳ họp thứ 7- kỳ họp chuyên đề. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về chủ trương cam kết đảm bảo cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. 

 

Sáng 24-5, HĐND tỉnh khóa X đã tiến hành kỳ họp thứ 7- kỳ họp chuyên đề. Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết về chủ trương cam kết đảm bảo cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. 

Xuân Lượng – Khánh Lộc

 

Tin xem nhiều