Báo Đồng Nai điện tử
En

Báo Đồng Nai thăm di tích nhà tù Côn Đảo

02:05, 26/05/2022

Vừa qua, cán bộ, nhân viên Báo Đồng Nai đã có chuyến về nguồn thăm di tích nhà tù Côn Đảo; thăm, tặng quà nữ cựu tù Côn Đảo Nguyễn Thị Ni.

 

Vừa qua, cán bộ, nhân viên Báo Đồng Nai đã có chuyến về nguồn thăm di tích nhà tù Côn Đảo; thăm, tặng quà nữ cựu tù Côn Đảo Nguyễn Thị Ni.

Xuân Lượng

 

Tin xem nhiều