Báo Đồng Nai điện tử
En

Tìm giải pháp kết nối, tiêu thụ nông sản

07:08, 13/08/2021

Dịch bệnh bùng phát, việc tiêu thụ nông sản của nông dân gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chương trình kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản của Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn Đồng Nai ra đời được kỳ vọng sẽ giúp nông dân tìm được đầu ra cho nông sản.

 

Dịch bệnh bùng phát, việc tiêu thụ nông sản của nông dân gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chương trình kết nối hỗ trợ tiêu thụ nông sản của Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn Đồng Nai ra đời được kỳ vọng sẽ giúp nông dân tìm được đầu ra cho nông sản.

Thực hiện: Xuân Lượng – Hải Đình – Khánh Lộc

Tin xem nhiều