Báo Đồng Nai điện tử
En

Lập chốt kiểm dịch Covid-19

03:06, 02/06/2021

Từ 0h ngày 2-6, Đồng Nai thành lập 8 chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn. Người, phương tiện đi qua sẽ được kiểm tra thân nhiệt và phải thông báo lộ trình di chuyển.

Từ 0h ngày 2-6, Đồng Nai thành lập 8 chốt kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn. Người, phương tiện đi qua sẽ được kiểm tra thân nhiệt và phải thông báo lộ trình di chuyển.

Thực hiện: Xuân Lượng

Nguồn: BĐN

Tin xem nhiều