Báo Đồng Nai điện tử
En

Doanh nghiệp nỗ lực vượt khó thời Covid-19

06:06, 08/06/2021

Dù Đồng Nai vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, nhưng diễn biến phức tạp, khó lường của dịch trên cả nước đang gây ra rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong tỉnh. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp đang nỗ lực để ứng phó, tìm cơ hội tồn tại và phát triển trong đại dịch.

Dù Đồng Nai vẫn kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, nhưng diễn biến phức tạp, khó lường của dịch trên cả nước đang gây ra rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong tỉnh. Trước tình hình đó, các doanh nghiệp đang nỗ lực để ứng phó, tìm cơ hội tồn tại và phát triển trong đại dịch.

Thực hiện: Đắc Nhân – Ngọc Thành

Nguồn: BĐN

Tin xem nhiều