Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai tập trung giám sát cộng đồng, phòng ngừa dịch Covid-19

10:02, 13/02/2020

PS "Đồng Nai tập trung giám sát cộng đồng, phòng ngừa dịch Covid-19" do TH Online Báo Đồng Nai thực hiện phát sóng trên Chương trình Chào buổi sáng –VTV1 ngày 13-02-2020. Mời QV&CB theo dõi!

PS “Đồng Nai tập trung giám sát cộng đồng, phòng ngừa dịch Covid-19” do TH Online Báo Đồng Nai thực hiện phát sóng trên Chương trình Chào buổi sáng –VTV1 ngày 13-02-2020. Mời QV&CB theo dõi!

https://vtv.vn/video/chao-buoi-sang-13-02-2020-421697.htm

Tin xem nhiều