En

Tích hợp các vùng sản xuất nông nghiệp lên bản đồ địa chính

10:06, 01/06/2023

(ĐN)- Tin từ UBND H.Thống Nhất cho biết, huyện đang rà soát, lập quy hoạch phát triển vùng sản xuất tập trung, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2030, đồng thời tích hợp các vùng sản xuất nông nghiệp lên bản đồ địa chính huyện.

(ĐN)- Tin từ UBND H.Thống Nhất cho biết, huyện đang rà soát, lập quy hoạch phát triển vùng sản xuất tập trung, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2021-2030, đồng thời tích hợp các vùng sản xuất nông nghiệp lên bản đồ địa chính huyện.

Các vùng quy hoạch được thực hiện trên 2 loại đất, gồm đất của các hộ dân và đất do Nhà nước quản lý. Cụ thể, 22 vùng sản xuất tập trung với diện tích trên 2,9 ngàn ha, 9 vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ diện tích gần 71ha nằm trên đất do các hộ dân quản lý và 5 vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với diện tích trên 667ha.

N.L

Tin xem nhiều