Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Định Quán: Phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết

09:03, 23/03/2020

(ĐN)- Ngành nông nghiệp H.Định Quán đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong tất cả các ngành, lĩnh vực, theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện.

(ĐN)- Ngành nông nghiệp H.Định Quán đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong tất cả các ngành, lĩnh vực, theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện.

Trong năm 2020, theo kế hoạch dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh công tác cơ cấu ngành nông nghiệp. Qua đó đẩy mạnh đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất nông, lâm, thủy sản; phát triển sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, xuất khẩu phù hợp với nhu cầu địa phương, sản phẩm, ngành hàng và nhu cầu thị trường. Một số sản phẩm nông nghiệp nổi bật trên địa bàn H.Định Quán hiện nay bao gồm: xoài, quýt, bưởi, ca cao...

Thủy Mộc

Tin xem nhiều