Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Định Quán: Tạo điều kiện để nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay

09:03, 23/03/2020

(ĐN)- UBND H.Định Quán đang rà soát, tạo điều kiện cho nông dân trên địa bàn huyện được tiếp cận các nguồn vốn vay để trang bị máy móc, cơ giới hóa trong sản xuất, chế biến nông sản, nhằm thực hiện tốt mục tiêu tăng cường ứng dụng kỹ thuật canh tác phù hợp, nâng cao hiệu quả sản xuất.

(ĐN)- UBND H.Định Quán đang rà soát, tạo điều kiện cho nông dân trên địa bàn huyện được tiếp cận các nguồn vốn vay để trang bị máy móc, cơ giới hóa trong sản xuất, chế biến nông sản, nhằm thực hiện tốt mục tiêu tăng cường ứng dụng kỹ thuật canh tác phù hợp, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của huyện đang tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trên cây ăn trái, cũng như các sản phẩm nông nghiệp khác.

Thời gian qua, hệ thống Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh H.Định Quán và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải quyết cho nông dân được vay vốn sản xuất 1.320 tỷ đồng. Ngành tín dụng đã đáp ứng phần lớn nhu cầu vốn vay trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; việc giải quyết cho vay được thực hiện theo quy định; công tác giải ngân kịp thời, đảm bảo nguyên tắc cho vay.

Các hộ được tiếp cận nguồn vốn vay theo nhiều dạng đối tượng khác nhau như: vay giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn vay cho học sinh - sinh viên, vay theo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường...

Ngọc Liên

Tin xem nhiều