Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp

04:05, 25/05/2023

(ĐN) - Tiếp tục hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023, ngày 25-5, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do Sở Công thương làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Trường Trường Phát JP (Mỏ đá Thiện Tân 9, xã Thiện Tân, H.Vĩnh Cửu).

(ĐN) - Tiếp tục hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023, ngày 25-5, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do Sở Công thương làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Trường Trường Phát JP (Mỏ đá Thiện Tân 9, xã Thiện Tân, H.Vĩnh Cửu).

Đoàn kiểm tra tại mỏ đá Thiện Tân 9, H.Vĩnh Cửu thuộc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Trường Trường Phát JP
Đoàn kiểm tra tại mỏ đá Thiện Tân 9, H.Vĩnh Cửu thuộc Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Trường Trường Phát JP

Qua kiểm tra hồ sơ và thực tế tại các mỏ đá của công ty cho thấy về cơ bản, công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình làm việc. Trong năm 2022 và quý I năm 2023 không để xảy ra tai nạn lao động trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công ty thực hiện khám sức khỏe trước khi bố trí công việc cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm.

Tuy nhiên, đoàn đề nghị công ty khắc phục một số hạn chế như: chưa bố trí cán bộ bán chuyên trách làm công tác ATVSLĐ; chưa thực hiện khai báo sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Bên cạnh đó, công ty có xây dựng các nội quy, quy trình vận hành các loại máy, thiết bị về các biện pháp làm việc ATVSLĐ đặt tại nơi làm việc nhưng chưa đầy đủ…

Lan Mai

Tin xem nhiều