Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay có gì? Ngày 25-5-2023

07:05, 25/05/2023

Hôm nay 25-5, tại Đồng Nai diễn ra các sự kiện: Giao ban quốc phòng - an ninh tháng 5-2023; Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy; Họp về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo triển khai dự án Nhà ở xã hội của Công ty An Hưng Phát…

Hôm nay 25-5, tại Đồng Nai diễn ra các sự kiện: Giao ban quốc phòng - an ninh tháng 5-2023; Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy; Họp về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo triển khai dự án Nhà ở xã hội của Công ty An Hưng Phát…

T.H (tổng hợp) - Đồ họa: Duy Hảo

Tin xem nhiều