Báo Đồng Nai điện tử
En

Đưa các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đi vào thực chất

06:02, 06/02/2023

(ĐN) - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng tại cuộc họp ngày 6-2 của Hội đồng điều phối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đồng Nai (ĐMST) nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

(ĐN) - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng tại cuộc họp ngày 6-2 của Hội đồng điều phối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đồng Nai (ĐMST) nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại cuộc họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại cuộc họp

Năm 2022 đã diễn ra nhiều hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh với những hình thức khác nhau như: tập huấn, đào tạo, talkshow, cuộc thi khởi nghiệp... Trong đó nổi bật là chuỗi sự kiện của Ngày hội khởi nghiệp ĐMST. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương trong tỉnh cũng tổ chức nhiều chương trình liên quan, góp phần hỗ trợ khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bước đầu, tỉnh đã xây dựng được mối liên kết, tạo nguồn lực về nguồn vốn đầu tư, cố vấn đào tạo, chuyên gia trong công tác hỗ trợ khởi nghiệp...

Bên cạnh những kết quả đạt được, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp vẫn còn những hạn chế, các hoạt động được diễn ra nhiều song kết quả cụ thể vẫn chưa định lượng được. Các sở, ngành, địa phương phối hợp chưa chặt chẽ trong công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu rà soát lại các chương trình, hoạt động, tăng cường công tác kết nối, thu hút nguồn lực đầu tư cho khởi nghiệp cũng như học tập kinh nghiệm từ các mô hình thành công trong và ngoài nước. Trước mắt, Sở KH-CN, đơn vị thường trực Hội đồng phối hợp với các thành viên rà soát, hoàn chỉnh Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 2023, sớm trình UBND xem xét, phê duyệt.

Văn Gia

Tin xem nhiều