Báo Đồng Nai điện tử
En

Phối hợp nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND

03:01, 04/01/2023

(ĐN) - Ngày 4-1, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức và Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lưu Thị Hà đã chủ trì hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và HĐND cấp huyện năm 2022.

(ĐN) - Ngày 4-1, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức và Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lưu Thị Hà đã chủ trì hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và HĐND cấp huyện năm 2022.

Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu tại hội nghị
Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu tại hội nghị

Năm qua, chương trình phối hợp giữa các cơ quan nói trên đã đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Trong năm đã có tới 5 kỳ họp được phối hợp tổ chức với 88 nghị quyết được xem xét quyết nghị. Các nghị quyết đều đảm bảo đúng quy trình, luật định…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo đề nghị, năm 2023, các cơ quan tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp cũng như chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Từ thực tế, quy trình ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật đối với một số nội dung thực hiện chậm, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh cần chủ động, tích cực phối hợp tốt hơn nữa trong hoạt động kỳ họp. Từ đó, đảm bảo việc xây dựng nghị quyết đúng quy định của pháp luật, đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo sự tham gia phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo quy định... 

Bên cạnh đó, phối hợp thực hiện có trọng tâm, trọng điểm hoạt động giám sát. Tập trung giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật của chính quyền địa phương, việc thực hiện nghị quyết của HĐND, nhất là liên quan đến phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

Hồ Thảo

Tin xem nhiều