Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập

02:01, 04/01/2023

(ĐN)- Sáng 4-1, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ V (2022-2027), tổng kết hoạt động năm 2022.

(ĐN)- Sáng 4-1, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ V (2022-2027), tổng kết hoạt động năm 2022.

Hội nghị Ban chấp hành Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai lần thứ 2, nhiệm kỳ V (2022-2027), tổng kết hoạt động năm 2022. Ảnh: Hải Yến
Hội nghị Ban chấp hành Hội khuyến học tỉnh Đồng Nai lần thứ 2, nhiệm kỳ V (2022-2027), tổng kết hoạt động năm 2022. Ảnh: Hải Yến

Hội nghị đã đề ra 5 nhiệm vụ với 9 chỉ tiêu cụ thể trong năm 2023 và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

Theo đó, nhiệm vụ chung của các cấp HKH trong năm 2023 là tiếp tục tham mưu tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030; tiếp tục củng cố và phát triển vững chắc tổ chức hội và hội viên; liên kết, phối hợp với các tổ chức và lực lượng xã hội để triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Theo thống kê của HKH tỉnh, năm 2022, toàn tỉnh phát triển thêm hơn 29,8 ngàn hội viên (đạt 5% dân số), nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 593 ngàn người (đạt 20% dân số tỉnh). Quỹ khuyến học vận động được trong năm 2022  là hơn 217 tỷ đồng (bình quân đầu dân đạt hơn 73 ngàn đồng/người); nuôi heo đất được 32,6 tỷ đồng. Các cấp HKH trong tỉnh đã chi hơn 203 tỷ đồng cho hoạt động khuyến học, khuyến tài. Đặc biệt, các cấp HKH đã vận động, giúp đỡ 185 học sinh bỏ học tiếp tục quay lại trường học tập.

Nhân dịp này, HKH tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Hải Yến

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích