Báo Đồng Nai điện tử
En

Giảm nghèo và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

02:01, 04/01/2023

(ĐN) - Ngày 4-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022, sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

(ĐN) - Ngày 4-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2022, sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tại Đồng Nai
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tại Đồng Nai

Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Văn Khang cùng đại diện các sở, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.

Theo đồng chí Hầu A Lềnh, vùng đồng bào DTTS và miền núi vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, năm 2023 sẽ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm gắn với mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội và tạo chuyển biến tích cực ở vùng đồng bào DTTS. Tiếp tục triển khai thực hiện các vấn đề trọng tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến công tác dân tộc, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I và thực hiện giám sát việc triển khai thực hiện chương trình này. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách dân tộc để đảm bảo tính đồng bộ trong giai đoạn 2021-2030. Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi số trong công tác dân tộc. Phát huy vai trò người có uy tín…

Đồng Nai hiện có gần 199 ngàn người DTTS thuộc 51 thành phần DTTS. Tỉnh có 24 xã thuộc khu vực I vùng đồng bào DTTS và miền núi. Hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS của tỉnh hiện chỉ còn gần 700 trường hợp. Năm 2022, Đồng Nai là một trong những địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025…

Sông Thao

Tin xem nhiều