Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay có gì ngày 16-1-2023

08:01, 16/01/2023

Ngày đầu tuần 16-1 diễn ra Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 30-12-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong tỉnh, diễn ra nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) không thường kỳ; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đi thăm Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai và Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh.

Ngày đầu tuần 16-1 diễn ra Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 30-12-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cũng tham dự hội nghị này tại TP.HCM.

Ngoài ra, hôm nay diễn ra Hội thảo khoa học 50 năm Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam - Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm.

Trong tỉnh, diễn ra nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) không thường kỳ; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đi thăm Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai và Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh.

Lâm Viên (tổng hợp)

Đồ họa: Hải Quân

Tin xem nhiều