Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND với cử tri

07:01, 16/01/2023

Cử tri Hồ Thị Kim Thu, P.Tam Phước (TP.Biên Hòa) phản ánh: Quy hoạch dự án Sân Golf Long Thành đã có hơn 10 năm nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Các cơ quan chức năng của tỉnh cho biết việc triển khai dự án như thế nào?

Cử tri Hồ Thị Kim Thu, P.Tam Phước (TP.Biên Hòa) phản ánh: Quy hoạch dự án Sân Golf Long Thành đã có hơn 10 năm nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Các cơ quan chức năng của tỉnh cho biết việc triển khai dự án như thế nào?

* Trả lời: Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở KH-ĐT rà soát, kiểm tra, báo cáo, cụ thể như sau:

Vị trí cử tri có ý kiến đang triển khai dự án Khu đô thị sinh thái Long Thành (đổi tên thành Khu đô thị mới KN Long Thành) đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 3135/QĐ-UBND chấp thuận Công ty CP Đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành thực hiện dự án Khu đô thị du lịch sinh thái với các nội dung sau:

- Tên dự án đầu tư: Khu đô thị sinh thái Long Thành (nay đổi tên thành Khu đô thị mới KN Long Thành).

- Diện tích đất thực hiện dự án: Khoảng 844,28ha.

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Giai đoạn 1 từ 2018-2027.

+ Giai đoạn 2 từ năm 2025: Hoàn thành các thủ tục pháp lý về đầu tư công trình trên đất; Xây dựng công trình và khai thác kinh doanh các khu vực đủ điều kiện.

Đến nay, dự án còn trong tiến độ thực hiện theo quyết định chủ trương đầu tư do UBND tỉnh cấp.

 Cử tri Lê Đức Long, xã Long Hưng (TP.Biên Hòa) phản ánh: Dự án Khu kinh tế mở Long Hưng quy hoạch thời gian quá dài, không triển khai thực hiện gây khó khăn cho người dân. Đề nghị tỉnh xem xét và trả lời cho người dân biết có xóa bỏ quy hoạch không để người dân được sửa chữa lại nhà ở và đảm bảo ổn định cuộc sống.

* Trả lời: Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở KH-ĐT rà soát, kiểm tra, báo cáo, cụ thể như sau:

Khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng, xã Long Hưng (TP.Biên Hòa) đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 tại Quyết định số 3948/QĐ-UBND ngày 13-11-2007.

Căn cứ quy hoạch xây dựng nêu trên, UBND tỉnh đã xem xét giải quyết cho 3 dự án đầu tư:

- Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai, diện tích khoảng 366,71ha gồm khu B và khu C theo quy hoạch chung xây dựng được duyệt.

- Công ty CP Thành phố Aqua, diện tích đất khoảng 304,9ha tại khu D và khu E theo quy hoạch chung xây dựng được duyệt.

- Dự án Khu dân cư Long Hưng của Liên hiệp HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Đồng Nai, diện tích đất sử dụng khoảng 227,7ha là phần đất còn lại của quy hoạch được duyệt, chủ yếu bố trí tái định cư.

Hiện nay các dự án trên đã và đang triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tin xem nhiều