Báo Đồng Nai điện tử
En

Quản lý chứng chỉ giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên cao đẳng nghề

07:09, 19/09/2022

Bộ LĐ-TBXH đã ban hành Thông tư 15/2022/TT-BLĐTBXH về việc ban hành quy chế quản lý, cấp phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng.

Bộ LĐ-TBXH đã ban hành Thông tư 15/2022/TT-BLĐTBXH về việc ban hành quy chế quản lý, cấp phát chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng.

Thông tư nêu rõ, chứng chỉ giáo dục quốc phòng và an ninh (chứng chỉ) được quản lý thống nhất theo mẫu quy định. Mỗi chứng chỉ có số hiệu riêng do các trường cao đẳng hoặc trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh quy định. Sinh viên có kết quả học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật thì được cấp 1 bản chính chứng chỉ. Không cấp chứng chỉ cho sinh viên thuộc diện được miễn học, kiểm tra, thi kết thúc môn học giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của pháp luật. Các hành vi gian lận trong quản lý, cấp phát, sử dụng chứng chỉ thì tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn

Tin xem nhiều