Báo Đồng Nai điện tử
En

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn vật nổ

07:09, 19/09/2022

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 59/2022/TT-BQP Quy chuẩn QCVN 01:2022/BQP quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn vật nổ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-10-2022.

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 59/2022/TT-BQP Quy chuẩn QCVN 01:2022/BQP quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn vật nổ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-10-2022.

Theo đó, quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu kỹ thuật, quản lý và an toàn đối với hoạt động điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ có liên quan đến chiến tranh tại Việt Nam. Quy chuẩn quy định, việc rà phá bom mìn vật nổ được thực hiện trên cạn khu vực bãi mìn, trên cạn khu vực không phải là bãi mìn, dưới nước ở độ sâu nước không lớn hơn 25m và dưới nước ở độ sâu nước lớn hơn 25m.

Các tổ chức rà phá bom mìn vật nổ phải bảo đảm đã áp dụng mọi nỗ lực phù hợp để tìm kiếm, di dời và tiêu hủy tất cả các nguy cơ về bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại khu vực xác định, đến độ sâu nhất định theo phương án kỹ thuật thi công được phê duyệt hoặc hợp đồng với chủ đầu tư/chủ sử dụng đất để đảm bảo khu vực đó an toàn đối với người sử dụng.

Việc tiêu hủy bom mìn vật nổ thực hiện như sau: Các loại bom mìn vật nổ phải tiêu hủy tại vị trí phát hiện là các loại bom đạn chùm được xác định là đã qua quá trình phóng, rải, bắn ném từ bom mẹ; các loại mìn chống người, mìn cháy, mìn khói được xác định là đã qua quá trình cài đặt, phóng, rải và các loại lựu đạn tay đã rút chốt an toàn, lựu đạn xoay M406 và các biến thể (đầu đạn súng M79), đạn tên lửa chống tăng, đầu đạn B40, B41 đã được bắn ra, các loại ngòi/đầu nổ rời.

Nguyên tắc thu gom, phân loại, vận chuyển về nơi tập trung và quản lý chỉ thực hiện với các loại bom mìn vật nổ không phải tiêu hủy tại vị trí phát hiện. Các nhân viên chuyên môn kỹ thuật khi thực hiện các công việc này phải được sự cho phép của người chỉ huy cao nhất tại hiện trường.

Nơi cất giữ, bảo quản các loại bom mìn vật nổ phải được bố trí ở nơi xa dân, xa vị trí đóng quân, xa các kho tàng và các công trình khác; phải đảm bảo khoảng cách an toàn đối với sóng xung kích và mảnh văng đến các công trình, khu dân cư xung quanh trong trường hợp vì một nguyên nhân nào đó các loại bom mìn vật nổ bị kích nổ…         

Chinhphu.vn

Tin xem nhiều