Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

07:09, 19/09/2022

(ĐN) - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 127/KH-HĐPH về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

(ĐN) - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 127/KH-HĐPH về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Sau khi xem xét Tờ trình số 114/TTr-STP ngày 22-8-2022 của Sở Tư pháp, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh xây dựng Kế hoạch 127 nhằm đánh giá tình hình và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 theo kế hoạch của UBND tỉnh tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện, xã trong toàn tỉnh; phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; đề xuất các giải pháp kịp thời tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Hội đồng PHPBGDPL tỉnh yêu cầu tập trung đánh giá các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới, có hiệu quả; việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các vấn đề dư luận quan tâm. Tổ chức phát động và tham gia cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2022; các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua sinh hoạt ngày pháp luật định kỳ hằng tháng. Với hội đồng PHPBGDPL các huyện, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn…

Võ Nguyên

Tin xem nhiều