Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND với cử tri

03:09, 09/09/2022

Cử tri các xã: Gia Tân 2, Hưng Lộc, Bàu Hàm 2 (H.Thống Nhất) kiến nghị: việc quy định hạn mức chuyển đổi mục đích sử dụng đất (SDĐ) từ các loại đất khác thành đất thổ cư còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho người dân (do người dân không đủ kinh phí để chuyển đổi đối với các mảnh đất lớn và nhu cầu chỉ chuyển đổi một diện tích đủ để xây nhà ở hoặc thừa kế cho con). Cử tri kiến nghị UBND tỉnh xem xét, hướng dẫn các quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc xây dựng nhà ở.

Cử tri các xã: Gia Tân 2, Hưng Lộc, Bàu Hàm 2 (H.Thống Nhất) kiến nghị: việc quy định hạn mức chuyển đổi mục đích sử dụng đất (SDĐ) từ các loại đất khác thành đất thổ cư còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho người dân (do người dân không đủ kinh phí để chuyển đổi đối với các mảnh đất lớn và nhu cầu chỉ chuyển đổi một diện tích đủ để xây nhà ở hoặc thừa kế cho con). Cử tri kiến nghị UBND tỉnh xem xét, hướng dẫn các quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc xây dựng nhà ở.

* Trả lời:

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở TN-MT rà soát, kiểm tra, báo cáo, cụ thể như sau:

- Điểm d, Khoản 1, Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 quy định trường hợp chuyển mục đích SDĐ từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khoản 2, Điều 143 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương”.

Khoản 4, Điều 144 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “UBND cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch SDĐ, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở”.

Khoản 10, Điều 18 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 15-4-2014 của Bộ TN-MT trường quy định: “Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì thực hiện tách thửa và cấp giấy chứng nhận mới cho từng thửa đất mới sau chia tách”.

Ngoài ra, Điều 3, Điều 4 của Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 8-6-2020 của UBND tỉnh Đồng Nai quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quy định:

“Điều 3. Diện tích tối thiểu đối với loại đất ở

1. Diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa

a) Đất ở tại đô thị (kể cả xã Long Hưng, TP.Biên Hòa) là 60m2.

Cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 19m phải lớn hơn hoặc bằng 5m;

Cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới nhỏ hơn 19m phải lớn hơn hoặc bằng 4m.

b) Đất ở tại nông thôn là 80m2 và cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông lớn hơn hoặc bằng 4m.

c) Diện tích tối thiểu thửa đất quy định tại các Điểm a và b khoản này không tính diện tích hành lang bảo vệ các công trình; diện tích đất thuộc quy hoạch thực hiện dự án, công trình nhưng chưa thu hồi đất.

2. Đối với các dự án trong khu dân cư, việc tách thửa đất thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng SDĐ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Diện tích tối thiểu đối với loại đất nông nghiệp

1. Diện tích tối thiểu thửa đất sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại đô thị (kể cả xã Long Hưng, TP.Biên Hòa) là 500m2.

2. Diện tích tối thiểu thửa đất sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại nông thôn là 1 ngàn m2...”.

Như vậy, theo các quy định của pháp luật đất đai nêu trên, khi thực hiện chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất (từ đất nông nghiệp sang đất ở) thì phải thực hiện tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho từng thửa đất sau khi tách. Việc tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định của UBND tỉnh tại quyết định nêu trên.

Tin xem nhiều