Báo Đồng Nai điện tử
En

Chọn phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Biên Hòa 1

07:06, 10/06/2022

(ĐN) - Ngày 10-6, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã làm việc với các sở, ngành và TP.Biên Hòa về tiến độ lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Biên Hòa 1.

(ĐN) - Ngày 10-6, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và UBND TP.Biên Hòa để nghe báo cáo về tiến độ lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Biên Hòa 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu kết luận buổi làm việc

Theo UBND TP.Biên Hòa, qua rà soát, hiện nay, diện tích của KCN Biên Hòa 1 sẽ được chuyển đổi công năng là hơn 327ha. Diện tích này sẽ được phân chia làm 2 khu vực gồm: khu vực xây dựng trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh có diện tích 44ha và khu vực đầu tư dự án khu đô thị thương mại dịch vụ có diện tích hơn 283ha.

Về phương án lựa chọn hình thức đầu tư đối với dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa đưa ra 2 phương án gồm: đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Trong đó, theo đánh giá, phương án đấu giá quyền sử dụng đất có nhiều ưu điểm như: phù hợp với các quy định của pháp luật về đất đai hiện hành, khai thác có hiệu quả quỹ đất, nâng cao giá trị đất đai đối với khu đất có vị trí lợi thế thương mại cao… Tuy nhiên, để thực hiện phương án này, tỉnh sẽ phải bố trí nguồn ngân sách rất lớn để bồi thường, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng thống nhất lựa chọn phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Biên Hòa 1. Việc đấu giá quyền sử dụng đất sẽ được thực hiện theo hình thức “cuốn chiếu”, đấu giá từng khu vực. Việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ thực hiện theo hình thức đầu tư công.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP.Biên Hòa và các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện phân chia khu vực triển khai dự án thành các khu vực để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức “cuốn chiếu”.

Trước mắt, sẽ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất với khu đất rộng khoảng 78ha. Để tính toán tổng mức đầu tư đối với khu vực này, UBND TP.Biên Hòa và các đơn vị liên quan cần tính toán năng lực tài chính, kinh phí để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật mới. Sở LĐ-TBXH tính toán số lượng lao động tại các doanh nghiệp trong khu vực này và tổng nguồn kinh phí hỗ trợ. Sở TN-MT phối hợp với Sở Xây dựng tính toán phần kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản trên đất của các tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực. Sở Tài chính tính toán nguồn vốn cũng như giải pháp huy động vốn để thực hiện.

Phạm Tùng

 

Tin xem nhiều