Báo Đồng Nai điện tử
En

Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có tầm nhìn, vừa tâm huyết với công việc

03:11, 11/11/2021

(ĐN)- Sáng 11-11, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đến nay.

* Nâng cao ý thức làm công tác dân vận

(ĐN)- Sáng 11-11, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy.

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, với chức năng, nhiệm vụ được giao, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm phát triển đảng viên mới…

Cũng theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, năm 2021, ban được phân bổ 31 biên chế nhưng hiện nay tổng số cán bộ, công chức của ban là 26, thiếu 5 biên chế. Quy định của Trung ương đối với vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng từ Trung ương đến cấp huyện, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên, do vậy nhiều hồ sơ đăng ký dự tuyển không đảm bảo yêu cầu này, dẫn đến khó tuyển đủ biên chế cho đơn vị.

Công tác phát triển đảng viên mới trên địa bàn tỉnh đang hạn chế về nguồn phát triển Đảng. Một số đơn vị cấp tỉnh có nhiều cán bộ cùng độ tuổi nên khó quy hoạch cán bộ đảm bảo cơ cấu “3 độ tuổi” theo quy định. Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, tỉnh có thí điểm một số mô hình tổ chức mới và nhất thể hóa chức danh, như Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ huyện, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh thanh tra huyện… nhưng sau một thời gian thực hiện, mô này có những bất cập, cần được đánh giá cụ thể. Ngoài ra, có một số quy định, văn bản, hướng dẫn về công tác cán bộ giữa bên Đảng và Nhà nước chưa có sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương nên khó thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với công việc của đội ngũ cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy nên đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn, trong đó nhiều việc có ý nghĩa quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh từ sau Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đến nay.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị, trước một số vấn đề đang vướng mắc, khó khăn như việc nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu Tỉnh ủy để “lấn cấn” ở đâu, gỡ ở đó. Đồng thời, tiếp tục tham mưu để có các giải pháp ngày càng đánh giá đúng cán bộ bằng các tiêu chí cụ thể để tạo nguồn, bố trí cán bộ vào vị trí thích hợp, đáp ứng yêu cầu sự phát triển của tỉnh. Để xây dựng được đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài nên xây dựng đề án thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhằm ngăn chặn chạy chức, chạy quyền. Chú ý nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các loại hình, trong đó có sinh hoạt ở loại hình cơ quan, đơn vị, nhiều nơi khi sinh hoạt Đảng nhưng không đề cập sâu vào công tác xây dựng Đảng mà chủ yếu nói về chuyên môn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, bố trí vị trí việc làm phù hợp từng cán bộ, công chức, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc để thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí cho biết, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề cập đến năng lực cầm quyền, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, chúng ta phải xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu này. Trong đó, những cán bộ được chọn vào vị trí quản lý nhà nước phải làm tốt năng lực lãnh đạo, quản lý để ngày càng nâng cao uy tín của Đảng; nếu những cán bộ làm không tốt, không hiệu quả công tác quản lý nhà nước thì ảnh hưởng uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng.

Từng tổ chức Đảng phải luôn soi rọi, trả lời được câu hỏi: có năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu không; thấy cái sai có dám tự phê và phê bình, đương đầu với những tiêu cực của cuộc sống không? Nếu tổ chức Đảng không làm được các điều này thì không dẫn dắt được sự phát triển. Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng phải luôn quan tâm chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nhiệm kỳ này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, chọn một số chuyên đề cần thiết để tổ chức hội thảo khoa học, góp phần nâng cao công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ ở các cấp ủy Đảng và người đứng đầu. Thời gian qua, hầu hết cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật đều có nguyên nhân vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần nghiên cứu, tham mưu để làm rõ trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu gắn với chủ trương của Trung ương là khuyến khích cán bộ có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, qua đó bảo vệ những cán bộ có tư duy sáng tạo, dám vượt ra khỏi những khuôn khổ quy định để tìm kiếm những lợi ích cho xã hội và lợi ích cho dân; song song với đó, đánh giá rõ cán bộ nào không hoàn thành nhiệm vụ và cán bộ nào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không thể chấp nhận ai tốt, ai xấu, làm được việc hay không làm được việc cũng giống nhau.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh tổ chức lớp đào tạo người đứng đầu ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp để cán bộ có kiến thức về quản trị, tránh sai sót có thể xảy ra khi cán bộ không có kiến thức về quản trị. Tăng cường nhận diện áp lực công việc từng cơ quan, đơn vị và các bộ phận; những bộ phận áp lực công việc quá lớn thì phải tăng nhân lực; bộ phận công việc không áp lực thì giảm nhân lực, từ đó bố trí nhân lực phù hợp, thúc đẩy công việc một cách hiệu quả.

Hiện nay Đồng Nai có gần 60 ngàn cán bộ, số lượng cán bộ cơ bản có sự ổn định trong thời gian tới nhưng chất lượng có thay đổi hay không là phụ thuộc vào công tác tổ chức. Nếu gần 60 ngàn cán bộ đều có tâm huyết thì chất lượng công việc sẽ được thay đổi tích cực trong thời gian tới. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải tích cực tham mưu để Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng được đội ngũ cán bộ tốt, vừa có tầm nhìn, vừa có tâm huyết với công việc để dẫn dắt sự phát triển của tỉnh và xây dựng Đảng bộ Đồng Nai trong sạch, vững mạnh.  

* Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục chủ trì buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua.
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo kết quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay và những kiến nghị, đề xuất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Dân vận Tỉnh ủy trong thời gian qua, nhất là đã huy động cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận, an dân. Nổi bật của công tác dân vận là đã tham mưu Tỉnh ủy và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống Covid-19; vận động cả hệ thống chính trị và toàn dân chăm lo đời sống nhân dân, không để người dân nào bị bỏ lại phía sau vì dịch bệnh; đồng thời làm tốt công tác vận động quần chúng trong thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, như dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, để làm tốt hơn nữa công tác dân vận, phải huy động tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn dân tham gia vào công tác dân vận, vận động quần chúng. Muốn làm tốt công tác dân vận phải hiểu dân, ban hành chủ trương chính sách hợp lòng dân; tuyên truyền giáo dục tạo đồng thuận trong dân; chăm lo cho dân để dân cảm nhận được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn song hành vì lợi ích nhân dân; nâng cao niềm tin, lý tưởng của dân với Đảng.

Cũng theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đồng Nai là tỉnh đặc thù với quy mô dân số lớn, nhiều tín đồ tôn giáo, đông công nhân lao động, nên công tác dân vận cũng gặp nhiều khó khăn, do đó cần nâng cao ý thức làm công tác dân vận của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, làm sâu sắc các mô hình dân vận khéo và nhân rộng các mô hình tiêu biểu của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan nhà nước tận tâm phục vụ nhân dân.

Những cán bộ, công chức không biết quan tâm các vấn đề lo lắng, bức xúc của dân thì Ban Dân vận Tỉnh ủy đề xuất xem xét trách nhiệm công chức và tư cách đảng viên những cán bộ, công chức này. Không thể để chỉ một vài cán bộ, công chức làm dân bức xúc mà ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống chính trị và uy tín của Đảng, Nhà nước; không để “con sâu làm rầu nồi canh” và chỉ rõ địa chỉ những trường hợp này để xử lý.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy thường xuyên giúp đỡ các đoàn thể để xây dựng lực lượng đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh thực chất; thường xuyên giám sát, dự sinh hoạt với tổ chức đoàn thể để giúp các tổ chức đoàn thể hoạt động thực sự chất lượng. Đồng thời, tiếp tục quan tâm công tác tôn giáo, dân tộc; thúc đẩy thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều