Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ trình HĐND tỉnh 7 nội dung về kinh tế

01:11, 11/11/2021

(ĐN)- Ngày 11-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành để nghe báo cáo nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội sẽ trình HĐND tỉnh trong kỳ họp cuối năm.

(ĐN)- Ngày 11-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành để nghe báo cáo nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội sẽ trình HĐND tỉnh trong kỳ họp cuối năm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chỉ đạo tạo cuộc họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chỉ đạo tạo cuộc họp

Theo đó, có 7 tờ trình, dự thảo nghị quyết được đưa ra lấy ý kiến để hoàn thiện gồm: thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giao kế hoạch đầu tư công năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2021 (đợt 2); phân cấp nguồn thu; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2021, giai đoạn 2022-2025…

Theo ý kiến các, sở ngành thì Sở KH-ĐT và Sở Tài chính là 2 đơn vị chủ trì trong thực hiện những tờ trình, dự thảo nghị quyết trên nên rà soát kỹ lại lần nữa để hoàn chỉnh khi trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh phê duyệt và thông qua đưa vào triển khai sẽ đem lại hiệu quả cao cho phát triển kinh tế.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chỉ đạo Sở KH-ĐT và Sở Tài chính tổng hợp các ý kiến, xem xét kỹ và bổ sung chỉnh sửa cho phù hợp với quy định. Các tờ trình, dự thảo nghị quyết trên phải hoàn thành chậm nhất ngày 15-11-2021, để trình cho các ban, Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu trước nội dung. Trong đó, lưu ý đến việc chi cho các đối tượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 phải đảm bảo chặt chẽ, phù hợp, đúng với quy định của trung ương.

                                                                         Hương Giang

 

Tin xem nhiều