Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghiên cứu để trình số lượng, mức trợ cấp cho cộng tác viên dân số phù hợp

05:10, 12/10/2021

(ĐN)- Sáng 12-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì cuộc họp lắng nghe Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan trình bày dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình và trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

(ĐN)- Sáng 12-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì cuộc họp lắng nghe Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan trình bày dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh quy định số lượng, mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số kiêm công tác gia đình và trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì cuộc họp
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì cuộc họp

Theo tờ trình dự thảo, đến năm 2020, toàn tỉnh có 3.604 cộng tác viên dân số. Mỗi ấp/khu phố có khoảng 4 cộng tác viên, trung bình mỗi cộng tác viên dân số phụ trách 251 hộ gia đình. Do sự gia tăng dân số hằng năm, số hộ mà cộng tác viên quản lý ngày càng nhiều, nếu giữ cố định số cộng tác viên cũ dẫn tới việc cộng tác viên không quản lý được địa bàn dân cư theo yêu cầu. Đặc thù hoạt động của cộng tác viên là đi thực tế địa bàn ngoài giờ hành chính. Trong giai đoạn tới, cộng tác viên dân số phải đáp ứng yêu cầu công việc cao hơn, đồng thời kiêm thêm nhiệm vụ công tác gia đình và trẻ em.

Căn cứ tình hình thực tế địa phương, các Sở ngành đề xuất ở khu vực thành thị, mỗi cộng tác viên dân số sẽ phụ trách 300 hộ dân cư. Ở khu vực nông thôn, mỗi cộng tác viên dân số phụ trách 200 hộ dân cư. Như vậy, số lượng cộng tác viên dân số năm 2021 sẽ là 3.833 người.

Về mức chi bồi dưỡng cho cộng tác viên dân số giai đoạn 2021-2025 là 450 ngàn đồng/người/tháng. Giai đoạn 2026-2030 là 550 ngàn đồng/người/tháng.

Kết luận tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị Sở Y tế phối hợp với UBND các huyện, thành phố thống kê thực lực đội ngũ cộng tác viên dân số còn hoạt động đến thời điểm này. Từ đó, căn cứ vào Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế và tình hình thực tế tại địa phương, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương tính toán số lượng cộng tác viên dân số, mức hỗ trợ, đảm bảo tính pháp lý. Mức kinh phí hỗ trợ có tăng so với trước nhưng không tăng quá các chức danh khác hiện có. Từ đó hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết sớm nhất để trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.

Hạnh Dung

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích