Báo Đồng Nai điện tử
En

Đăng ký thực hiện phương án sản xuất "3 tại chỗ"

04:09, 03/09/2021

(ĐN)- Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai vừa triển khai văn bản số 3359/KCNĐN-VP đến các doanh nghiệp nằm trong Khu công nghiệp về đăng ký thực hiện phương án sản xuất "3 tại chỗ".

(ĐN)- Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai vừa triển khai văn bản số 3359/KCNĐN-VP đến các doanh nghiệp nằm trong Khu công nghiệp về đăng ký thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”.

Công ty hữu hạn cơ khí động lực Toàn Cầu bố trí nơi lưu trú cho công nhân lao động tại doanh nghiệp
Công ty hữu hạn cơ khí động lực Toàn Cầu bố trí nơi lưu trú cho công nhân lao động tại doanh nghiệp

Theo đó, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp có nhu cầu tổ chức hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 địa điểm”, hoặc linh động kết hợp cả hai phương án trên thì lập hồ sơ đăng ký gửi về Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Hồ sơ đăng ký theo đúng nội dung hướng dẫn bố trí tạm lưu trú để phòng chống dịch Covid-19 của Ban quản lý các KCN. Để xử lý nhanh, hồ sơ đăng ký các phương án sản xuất “3 tại chỗ”, doanh nghiệp scan hồ sơ gốc và gửi qua Email hoặc về địa chỉ Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai.

Lan Mai

 

Tin xem nhiều