En

Phê duyệt hơn 75 tỷ đồng thực hiện quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

08:08, 04/08/2021

(ĐN)- UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt dự toán quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tổng dự toán kinh phí thực hiện hơn 75 tỷ đồng. Nguồn kinh phí thực hiện sử dụng ngân sách nhà nước (nguồn vốn lập quy hoạch thuộc nguồn vốn đầu tư công).

(ĐN)- UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt dự toán quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tổng dự toán kinh phí thực hiện hơn 75 tỷ đồng. Nguồn kinh phí thực hiện sử dụng ngân sách nhà nước (nguồn vốn lập quy hoạch thuộc nguồn vốn đầu tư công).

Sau khi dự toán quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, UBND tỉnh đã giao Sở KH-ĐT tiến hành thủ tục đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh.

Trước đó, vào ngày 14-7-2020, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tháng 1-2021, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự toán quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Sở KH-ĐT, dự toán kinh phí lập quy hoạch tỉnh gồm 2 phần, trong đó phần kinh phí cho việc lập nhiệm vụ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là 413 triệu đồng.

Đối với nguồn kinh phí lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chính thức gồm có 5 phần: chi phí hoạt động trực tiếp, kinh phí hoạt động gián tiếp, chi phí lập nội dung đề xuất quy hoạch tích hợp, chi phí nội dung đánh giá báo cáo môi trường chiến lược và chi phí dự phòng. Thời gian thực hiện lập quy hoạch tỉnh được đề xuất là 18 tháng.     

Quỳnh Nhi

Tin xem nhiều