Báo Đồng Nai điện tử
En

Doanh số thanh toán hàng xuất, nhập khẩu thông qua các tổ chức tín dụng tăng cao

08:08, 04/08/2021

(ĐN)- Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, đối với hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu, từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 7-2021, doanh số thanh toán hàng xuất khẩu thông qua các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt 15,8 tỷ USD, tăng gần 168,3% so với cùng kỳ năm ngoái; thanh toán hàng nhập khẩu ước đạt 8,7 tỷ USD, tăng hơn 97,4% so với cùng kỳ năm 2020.

(ĐN)- Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, đối với hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu, từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 7-2021, doanh số thanh toán hàng xuất khẩu thông qua các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước đạt 15,8 tỷ USD, tăng gần 168,3% so với cùng kỳ năm ngoái; thanh toán hàng nhập khẩu ước đạt 8,7 tỷ USD, tăng hơn 97,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến cuối tháng 7-2021, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu của các tổ chức tín dụng trên cả nước ước đạt hơn 38 ngàn tỷ đồng, tăng khoảng 1,9% so với cuối năm 2020, chiếm tỉ trọng gần 14,4% so với tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. Trong đó, cho vay xuất khẩu ước đạt 21,3 ngàn tỷ đồng, tăng gần 0,4% so với cuối năm trước, chiếm hơn 8% so với tổng dư nợ cho vay.       

  Hoàng Hải

Tin xem nhiều