En

Dự kiến nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 là hơn 67,7 ngàn tỷ đồng

08:08, 04/08/2021

(ĐN)- Theo UBND tỉnh, căn cứ văn bản số 491/TTg-KTTH ngày 2-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến thẩm định của Bộ KH-ĐT, UBND tỉnh dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của tỉnh là hơn 67,7 ngàn tỷ đồng.

(ĐN)- Theo UBND tỉnh, căn cứ văn bản số 491/TTg-KTTH ngày 2-4-2021 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến thẩm định của Bộ KH-ĐT, UBND tỉnh dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của tỉnh là hơn 67,7 ngàn tỷ đồng.

Trong số này, nguồn vốn ngân sách địa phương là hơn 33,5 ngàn tỷ đồng gồm: nguồn vốn ngân sách tập trung, nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn xổ số kiến thiết và nguồn bội chi ngân sách địa phương. Nguồn vốn ngân sách trung ương là hơn 11,2 ngàn tỷ đồng bao gồm: nguồn vốn trong nước và nguồn vốn nước ngoài.

Cùng với đó là nguồn vốn khoảng 23 ngàn tỷ đồng từ khai thác đấu giá đất trên địa bàn tỉnh. Như vậy, nếu không tính nguồn vốn khai thác đấu giá đất thì tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Trung ương giao là hơn 44,7 ngàn tỷ đồng.

Lê Văn

Tin xem nhiều