Báo Đồng Nai điện tử
En

Gần 14,3 ngàn ha đất được giao cho doanh nghiệp nhà nước

09:02, 17/02/2021

(ĐN)- Theo Sở TN-MT, toàn tỉnh hiện có 131 doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa có tờ khai về tình hình quản lý, sử dụng đất với tổng diện tích đã giao, cho thuê là 14.267ha. Trong đó, đất có nguồn gốc giao có thu tiền là 1.515ha, đất giao không thu tiền là 1.446ha và được thuê là 11.306ha.

(ĐN)- Theo Sở TN-MT, toàn tỉnh hiện có 131 doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa có tờ khai về tình hình quản lý, sử dụng đất với tổng diện tích đã giao, cho thuê là 14.267ha. Trong đó, đất có nguồn gốc giao có thu tiền là 1.515ha, đất giao không thu tiền là 1.446ha và được thuê là 11.306ha.

Trên cơ sở kết quả tờ khai của các đơn vị, tổng diện tích đang sử dụng vào mục đích cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là 1.883ha, thương mại dịch vụ là 182ha và các mục đích khác là 11.521ha. Diện tích sử dụng không đúng mục đích 1,3ha (làm nhà ở cho cán bộ, nhân viên 1,2ha; cho thuê, cho mượn 0,1ha). Ngoài ra, diện tích đất chưa sử dụng 641ha.

Hiện nay, đất thuộc các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa có 30ha đang có tranh chấp (thuộc Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai 7,75ha, thuộc Công ty CP Khu công nghiệp Hố Nai 15ha, Công ty CP Gạch ngói Đồng Nai hơn 1ha, Công ty CP Sonadezi Long Thành gần 4ha, Công ty CP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa 1ha, Công ty CP Cấp nước Hồ Cầu Mới trên 1ha). Ngoài ra, có gần 9ha đất thuộc các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa đang bị lấn chiếm.

 Hương Giang


 

Tin xem nhiều