En

Doanh số giao dịch tiền mặt trung bình của mỗi máy ATM đạt 471 triệu đồng/ngày

09:02, 17/02/2021

(ĐN)- Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, hiện nay, các chi nhánh ngân hàng trong tỉnh đang phục vụ chi trả lương cho khoảng 3,1 ngàn doanh nghiệp, tổ chức với hơn 1,2 triệu người lao động được trả lương qua tài khoản. Doanh số giao dịch tiền mặt trung bình của mỗi máy ATM đạt 471 triệu đồng/ngày.

(ĐN)- Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Nai, hiện nay, các chi nhánh ngân hàng trong tỉnh đang phục vụ chi trả lương cho khoảng 3,1 ngàn doanh nghiệp, tổ chức với hơn 1,2 triệu người lao động được trả lương qua tài khoản. Doanh số giao dịch tiền mặt trung bình của mỗi máy ATM đạt 471 triệu đồng/ngày.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 676 máy ATM của 54 chi nhánh ngân hàng lắp đặt. Mạng lưới máy ATM tập trung nhiều tại TP.Biên Hòa với 310 máy. Tỷ lệ lắp đặt máy ATM trên địa bàn tỉnh đạt 17,94 máy trên 100 ngàn dân và 8,7km2/máy. Số lượt giao dịch trung bình tại mỗi máy ATM đạt 227 lượt/máy/ngày, trong đó các máy ATM lắp đặt tại các khu công nghiệp có số lượt giao dịch cao hơn khu vực khác.         

Hải Quân


 

Tin xem nhiều