Báo Đồng Nai điện tử
En

Thành lập gần 160 hợp tác xã

10:07, 15/07/2020

(ĐN)- Theo Sở NN-PTNT, thực hiện Nghị quyết số 143 năm 2018 của HĐND tỉnh khóa IX về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đến nay, Đồng Nai có khoảng 120 chuỗi liên kết sản xuất đối với gần 30 loại sản phẩm; hình thành gần 160 HTX nông nghiệp, dịch vụ và hơn 1,1 ngàn CLB - tổ hợp tác, chủ yếu là trên cây trồng.

(ĐN)- Theo Sở NN-PTNT, thực hiện Nghị quyết số 143 năm 2018 của HĐND tỉnh khóa IX về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đến nay, Đồng Nai có khoảng 120 chuỗi liên kết sản xuất đối với gần 30 loại sản phẩm; hình thành gần 160 HTX nông nghiệp, dịch vụ và hơn 1,1 ngàn CLB - tổ hợp tác, chủ yếu là trên cây trồng. Tỷ lệ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực được tiêu thụ thông qua hợp đồng đạt trên 34%.

Việc hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, HTX, tổ hợp tác nhằm tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, đạt chất lượng, đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm. Hiện ngành Nông nghiệp tỉnh đang phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp phát triển một số dự án liên kết mới, đánh giá hiệu quả của từng mô hình liên kết; tháo gỡ vướng mắc cho các chủ thể tham gia chuỗi liên kết; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng và việc đẩy mạnh liên kết vùng trong sản xuất nông nghiệp.

Ban Mai

 

Tin xem nhiều