Báo Đồng Nai điện tử
En

Hỗ trợ rà soát, kiểm tra xác nhận tờ khai qua hải quan khu vực giám sát

10:07, 15/07/2020

(ĐN)- Nhằm hạn chế tình trạng tờ khai hải quan tồn đọng, không xác nhận qua khu vực giám sát, Cục Hải quan Đồng Nai đã khuyến cáo các doanh nghiệp làm thủ tục xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận sớm xuất trình danh sách hàng hóa (mã vạch), container cho bộ phận giám sát để rà soát, kiểm tra kịp thời.

(ĐN)- Nhằm hạn chế tình trạng tờ khai hải quan tồn đọng, không xác nhận qua khu vực giám sát, Cục Hải quan Đồng Nai đã khuyến cáo các doanh nghiệp làm thủ tục xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận sớm xuất trình danh sách hàng hóa (mã vạch), container cho bộ phận giám sát để rà soát, kiểm tra kịp thời.

Bên cạnh đó, trường hợp các tờ khai phát sinh trước thời điểm triển khai hệ thống VASSCM (hệ thống quản lý hải quan tự động), các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu nộp bản sao tờ khai, danh sách hàng hóa, container có đóng dấu xác nhận hàng hóa qua khu vực giám sát để được xem xét, giải quyết.           

Thủy Mộc

Tin xem nhiều