Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề xuất hướng dẫn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ

09:07, 15/07/2020

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) theo giá dịch vụ.

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) theo giá dịch vụ.

Theo đó, thanh toán theo giá dịch vụ là phương thức thanh toán chi phí KCB trên cơ sở giá dịch vụ KCB do cấp có thẩm quyền quy định và chi phí về thuốc, hóa chất, vật tư y tế, máu, chế phẩm máu chưa được tính vào giá dịch vụ được sử dụng cho người bệnh tại cơ sở KCB.

Thanh toán theo giá dịch vụ KCB được áp dụng để thanh toán chi phí KCB BHYT, trừ chi phí của các dịch vụ y tế đã được thanh toán theo phương thức khác.

Nguyên tắc thanh toán theo giá dịch vụ như sau: Giá dịch vụ KCB BHYT áp dụng thống nhất đối với các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc; chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa tính vào giá dịch vụ KCB thì thanh toán theo giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu; chi phí máu và chế phẩm máu thanh toán theo hướng dẫn của Bộ trưởng Y tế.

Việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB BHYT được thực hiện hằng quý theo đúng quy định về tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT quy định tại Khoản 1, các điểm a, b và c Khoản 2 Điều 32 của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Dự thảo nêu rõ, tổng mức thanh toán hằng năm được xác định theo công thức:

T= [Tn-1 x k] thuốc, hóa chất + [Tn-1 x k] vật tư y tế + [Tn-1] máu, chế phẩm máu + [Tn-1] dịch vụ KCB + Cn

Trong đó: T là tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT tại cơ sở bằng tổng mức thanh toán chi phí KCB nội trú và tổng mức thanh toán chi phí KCB ngoại trú;

Tn-1 là chi phí KCB BHYT năm trước liền kề tại cơ sở đã được cơ quan bảo hiểm xã hội thẩm định quyết toán, kể cả chi phí KCB BHYT được đưa vào quyết toán bổ sung hoặc thu hồi vào các năm sau.

Tn-1 không bao gồm chi phí thanh toán trực tiếp và chi phí vận chuyển người bệnh.

k là hệ số điều chỉnh do biến động về giá thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại cơ sở KCB tương ứng của từng yếu tố thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính vào giá dịch vụ, không bao gồm các chi phí đã được tính trong Cn. Hệ số k hằng năm tạm thời áp dụng với k = 1.

Cn là phần chi phí phát sinh tăng hoặc giảm trong năm tại cơ sở KCB.

Quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB theo báo cáo quyết toán năm của cơ sở KCB đã được thẩm định nhưng không vượt tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT được xác định.

Trường hợp cơ sở KCB áp dụng phương thức thanh toán theo định suất hoặc trường hợp bệnh (DRG): Chi phí KCB BHYT theo giá dịch vụ được thanh toán trên cơ sở giá dịch vụ KCB do cấp có thẩm quyền quy định và chi phí về thuốc, hóa chất, vật tư y tế, máu, chế phẩm máu chưa được tính vào giá dịch vụ được sử dụng cho người bệnh tại cơ sở KCB và theo phạm vi được hưởng, mức hưởng, tỷ lệ được hưởng của người bệnh có thẻ BHYT.

Theo Chinhphu.vn

Tin xem nhiều