En

Hỗ trợ ngày càng tốt hơn cho người nghèo, người yếu thế

09:07, 15/07/2020

Ngày 15-7, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội và các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội. Hội nghị có sự tham dự của 63 điểm cầu trên toàn quốc.

Ngày 15-7, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội và các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội có liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội. Hội nghị có sự tham dự của 63 điểm cầu trên toàn quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, kể từ khi thành lập đến nay, quan điểm nhất quán và xuyên suốt của Đảng ta là phát triển kinh tế phải đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Từ những chủ trương và chính sách đúng đắn của Đảng đối với các đối tượng chính sách trong quá trình phát triển kinh tế, công tác xóa đói giảm nghèo ở nước ta trong thời gian qua đạt được những kết quả nổi bật. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm xuống chỉ còn dưới 3% vào năm 2020. Việt Nam đã sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ, trở thành hình mẫu cho các quốc gia đang phát triển về xóa đói giảm nghèo.

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW cho thấy, trong 5 năm qua, vốn tín dụng chính sách xã hội đã đến 100% xã, phường, thị trấn trên toàn quốc. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 226.560 tỷ đồng, tăng hơn 91 ngàn tỷ đồng so với cuối năm 2014. Nguồn vốn ngân sách các địa phương ủy thác để cho vay tăng 15.697 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 31,3%, tăng gấp 4,1 lần so với giai đoạn trước khi có Chỉ thị 40, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đạt 19.505 tỷ đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách xã hội đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương đề ra trong Chỉ thị 40 và đạt những kết quả đáng khích lệ trong thời gian qua.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu phải tập trung làm tốt hơn công tác tín dụng chính sách xã hội, hỗ trợ ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn cho người nghèo, người yếu thế. Việc này có ý nghĩa rất quan trọng, cả trước mắt và lâu dài; cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện ngày càng tốt hơn nữa chủ trương, quan điểm nêu trong chỉ thị…

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trong chương trình và kế hoạch hằng năm, hằng tháng hoặc hằng quý của mình. Thực hiện thật tốt Chỉ thị 40 là một trong những giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Cấp ủy, chính quyền các cấp nâng cao hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; quan tâm công tác điều tra, xác định đối tượng được vay vốn; phối hợp giữa các hoạt động huấn luyện kỹ thuật, đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ với hoạt động cho vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội, giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả.   

TTXVN

Tin xem nhiều