Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhơn Trạch phát triển trên 1,8 ngàn hécta nuôi thủy sản nước lợ

09:10, 30/10/2019

(ĐN) - Theo UBND huyện Nhơn Trạch, tổng diện tích mặt nước nuôi thủy sản trên địa bàn huyện là 1,9 ngàn hécta. Trong đó, nuôi thủy sản nước lợ đạt trên 1,8 ngàn hécta, còn lại là nuôi thủy sản nước ngọt.

(ĐN) - Theo UBND huyện Nhơn Trạch, tổng diện tích mặt nước nuôi thủy sản trên địa bàn huyện là 1,9 ngàn hécta. Trong đó, nuôi thủy sản nước lợ đạt trên 1,8 ngàn hécta, còn lại là nuôi thủy sản nước ngọt.

 Tổng sản lượng thủy sản năm 2018 của huyện đạt gần 4,3 ngàn tấn. Hoạt động nuôi thủy sản trên địa bàn huyện phát triển mạnh với các hình thức nuôi được chuyển đổi dần từ nuôi quảng canh hoặc quảng canh cải tiến lên bán thâm canh và thâm canh. Trong đó, huyện phát triển mạnh nhất là mô hình nuôi tôm nước lợ, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng và tôm sú. Hiện diện tích nuôi tôm thâm canh trên địa bàn huyện là 333 hécta. Năng suất nuôi tôm thâm canh đạt cao, bình quân toàn huyện đạt 5 tấn/hécta/vụ; lợi nhuận 150 triệu đồng/hécta/vụ.

Nhằm đẩy mạnh phát triển nuôi thủy sản, huyện Nhơn Trạch đã được tỉnh quy hoạch vùng nuôi tôm công nghiệp tập trung, được đầu tư về hạ tầng như: đường giao thông, cầu giao thông, điện sản xuất... cho các vùng nuôi thủy sản tập trung. Ngoài ra, tỉnh cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mở rộng diện tích, tăng cường đầu tư, giảm chi phí trong việc tổ chức sản xuất. Huyện Nhơn Trạch đang khuyến khích người dân nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghệ cao.             

Bình Nguyên

Tin xem nhiều