Báo Đồng Nai điện tử
En

Chùm tin văn hóa - văn nghệ

09:10, 30/10/2019

(ĐN)- Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch vừa ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3-2021.

Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

(ĐN)- Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch vừa ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3-2021.

Theo đó, những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước, ở các lĩnh vực: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian đều được làm hồ sơ đề nghị xét tặng.

Thời gian Sở Văn hóa - thể thao và du lịch nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu đến hết ngày 15-8-2020. Từ ngày 16-8 đến 15-10-2020 sẽ triển khai công tác xét tặng tại Hội đồng cấp tỉnh. Hội đồng chuyên ngành cấp bộ sẽ xét tặng đến hết ngày 1-2-2021, sau đó sẽ gửi lên Hội đồng cấp nhà nước.

My Ny

TP.Long Khánh: 11/11 phường đạt chuẩn văn minh đô thị

(ĐN)- Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa TP.Long Khánh vừa tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị và Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2019.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phong trào đã kiểm tra và đề nghị UBND thành phố ban hành quyết định công nhận giữ vững danh hiệu Phường đạt chuẩn văn minh đô thị 5 năm (2015-2019) đối với phường Xuân Bình. Công nhận giữ vững danh hiệu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 5 năm
(2015-2019) đối với 4 xã gồm: Bình Lộc, Bảo Quang, Bàu Trâm, Hàng Gòn. Công nhận danh hiệu Phường đạt chuẩn văn minh đô thị 2 năm (2018-2019) đối với 5 phường: Xuân Lập, Suối Tre, Xuân Tân, Bàu Sen và Bảo Vinh.

Như vậy, hiện TP.Long Khánh có 11/11 phường đạt chuẩn văn minh đô thị và 4/4 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

Quang Nhật

Tin xem nhiều