Báo Đồng Nai điện tử
En

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị

09:10, 30/10/2019

(ĐN) - UBND TP.Biên Hòa cho biết, đến nay 100% hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng và đường truyền internet của thành phố đã được xây dựng mới hoàn toàn và đưa vào sử dụng tại các phòng, ban chuyên môn của thành phố và UBND 30 phường, xã.

(ĐN) - UBND TP.Biên Hòa cho biết, đến nay 100% hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng và đường truyền internet của thành phố đã được xây dựng mới hoàn toàn và đưa vào sử dụng tại các phòng, ban chuyên môn của thành phố và UBND 30 phường, xã.

Các ứng dựng công nghệ thông tin nhằm để phục vụ công tác tra cứu thông tin, gửi và nhận văn bản điện tử, tiếp nhận và xử lý hồ sơ, trả kết quả cho người dân trên hệ thống phần mềm một cửa, một cửa liên thông của thành phố và 30 phường, xã.     

Thủy Mộc

 

Tin xem nhiều