Báo Đồng Nai điện tử
En

Phê duyệt danh mục đầu tư điện trung thế nông thôn

08:09, 12/09/2019

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2766/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục đầu tư điện trung thế nông thôn (đường điện trung thế 22 kV và trạm biến áp 22/0,4 kV) kế hoạch năm 2019-2020.

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2766/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục đầu tư điện trung thế nông thôn (đường điện trung thế 22 kV và trạm biến áp 22/0,4 kV) kế hoạch năm 2019-2020.

Công nhân Điện lực Long Thành (PC Đồng Nai) đang dựng trụ ghép lưới điện trung thế tại huyện Long Thành. (Ảnh: Văn Chính)
Công nhân Điện lực Long Thành (PC Đồng Nai) đang dựng trụ ghép lưới điện trung thế tại huyện Long Thành. (Ảnh: Văn Chính)

Cụ thể, danh mục này gồm: lưới điện trung thế phục vụ sinh hoạt với 55 danh mục được đầu tư, kinh phí hơn 30,5 tỷ đồng. Lưới điện trung thế phục vụ chăn nuôi có 6 danh mục đầu tư với kinh phí hơn 3,8 tỷ đồng. Lưới điện phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung gồm 50 danh mục với kinh phí gần 53,3 tỷ đồng.

UBND tỉnh cũng giao Công ty TNHH một thành viên điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) làm chủ đầu tư, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh sắp xếp, phân bổ nguồn vốn ưu đãi để chuẩn bị cho công tác đầu tư. UBND các địa phương chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

Đối với các danh mục đầu tư cải tạo, nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha lưới điện trung thế, UBND tỉnh giao PC Đồng Nai lập thủ tục đầu tư công trình sau khi có quyết định phê duyệt giao danh mục đầu tư của UBND tỉnh. Ngoài ra, đối với các danh mục đầu tư xây dựng mới lưới điện trung thế và trạm biến áp đầu tư mới, địa phương đầu tư lưới điện hạ thế sau các trạm biến áp bằng hình thức xã hội hóa hoặc hỗ trợ từ ngân sách địa phương...

Hoàng Hải

Tin xem nhiều