Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh: Nghe tờ trình 9 nội dung quan trọng

03:07, 13/07/2016

(ĐN) – Sau phần báo cáo của UBND tỉnh vào sáng 13-7, các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh (Khóa IX) tiếp tục nghe đại diện các Sở, ngành liên quan trình bày tờ trình 9 nội dung quan trọng...

[links()](ĐN) – Sau phần báo cáo kết quả điều hành kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của UBND tỉnh vào sáng 13-7, các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh (Khóa IX) tiếp tục nghe đại diện các Sở, ngành liên quan trình bày tờ trình 9 nội dung quan trọng.

Đoàn chủ tọa kỳ họp điều hành phiên họp buổi chiều 13-7
Đoàn chủ tọa kỳ họp điều hành phiên họp buổi chiều 13-7

Trong đó, bao gồm các nội dung, như: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2016 và nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2016; nội dung điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2016 (đợt 1); thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; Phê duyệt tổng biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016; Dự thảo Đề án hỗ trợ đối với những người hoạt động trong ngành kiểm lâm thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016-2020) tỉnh Đồng Nai; ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh trực tiếp quản lý từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021; ban hành Nghị quyết quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 149/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Đồng Nai về mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020...

Đại diện Ban Kinh tế ngân sách đọc báo các thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh.
Đại diện Ban Kinh tế ngân sách đọc báo các thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh đã trình bày 2 nội dung, gồm: ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa IX (Nhiệm kỳ: 2016 - 2021) và Chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX.

Chiều nay 13-7 và ngày mai 14-7, các đại biểu tiếp tục nghe đại diện các Ban: Kinh tế ngân sách, Văn hóa - xã hội, Ban Pháp chế báo cáo thẩm tra các nội dung báo cáo do UBND tỉnh trình tại kỳ họp, đồng thời tiến hành thảo luận tại tổ và tại hội trường về các nội dung còn những ý kiến khác nhau về các tờ trình của UBND tỉnh.

Tin ảnh: Công Nghĩa

 

 

Tin xem nhiều