Báo Đồng Nai điện tử
En

Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hòa bình, hữu nghị

11:07, 12/07/2016

(ĐN)- Theo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, thông tin đối ngoại và công tác phi chính phủ nước ngoài luôn được Liên hiệp quan tâm đẩy mạnh thực hiện.

(ĐN)- Theo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, thông tin đối ngoại và công tác phi chính phủ nước ngoài luôn được Liên hiệp quan tâm đẩy mạnh thực hiện. Trong đó, có những nội dung họat động nổi bật như: vận động 4 tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ 5 khoản viện trợ phi chính phủ với tổng giá trị 5,3 tỷ đồng để xây dựng cầu, nhà, phòng học, tặng tiền, quà, mũ bảo hiểm cho bệnh nhân, người nghèo, tặng học bổng cho học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật…

Các đại biểu dự hội nghị tổnf
Các đại biểu dự Hội nghị Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh lần thứ 6 (khóa I) đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 vào ngày 12-7

Được biết đến nay, toàn tỉnh có 6 Hội hữu nghị, trong đó có 4 Hội hữu nghị đã tổ chức đại hội và đi vào hoạt động. Trong 6 tháng cuối năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: Tổ chức các lớp tập huấn về công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; kỷ niệm 40 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan; gặp gỡ, xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều