Báo Đồng Nai điện tử
En

Hình thành nhiều vùng chuyên canh rau sạch

10:07, 13/07/2016

(ĐN)- Tính đến cuối tháng 6, toàn huyện Tân Phú đã gieo trồng được gần 6 ngàn hécta cây trồng vụ hè - thu, đạt trên 74 % kế hoạch, chiếm diện tích chủ yếu vẫn là cây lúa, bắp, rau màu…

(ĐN)- Tính đến cuối tháng 6, toàn huyện Tân Phú đã gieo trồng được gần 6 ngàn hécta cây trồng vụ hè - thu, đạt trên 74 % kế hoạch, chiếm diện tích chủ yếu vẫn là cây lúa, bắp, rau màu…

Đặc biệt, huyện đã hình thành được các vùng chuyên canh sản xuất tập trung cho cây lúa, cây bắp, cây rau... Phần lớn các diện tích đều áp dụng khoa học - kỹ thuật, giống mới vào sản xuất. Tân Phú đang tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây bắp, rau màu cho lợi nhuận cao hơn. Trong đó, đã hình thành được một số vùng chuyên canh cây rau ở các xã: Phú Lâm, Phú Thanh, Phú Xuân... có tổng diện tích gieo trồng khoảng 1,2 ngàn hécta. Riêng vụ hè - thu đã gieo trồng trên 300 hécta. Các vùng chuyên canh này đã tiếp cận quy trình trồng rau an toàn theo hướng VietGAP, một số diện tích đã ứng dụng trồng rau trong nhà lưới, lắp hệ thống tưới nước bán tự động.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều